Đại hội liên đội - Trường Tiểu Học Tân An

 

Để xây dựng một Liên Đội vững mạnh thì cần phải kiện toàn tổ chức Đội. Ngày 09/10/2019Liên Đội trường Tiểu Học Tân AN đã tổ chức thành công Đại hội Liên đội và bầu ra được 5 em trong Ban chấp hành Liên Đội năm học 2019 - 2020

Bài viết liên quan