Trường TH Tân An - Tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2019 - 2020

Ngày 11/10/2019. Trường tiểu học Tân An tổ chức hội nghị viên chức. Đây là dịp để nhà trường tổng kết đánh giá lại kết quả dạy và học trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời tạo điều kiện để viên chức được phát huy quyền dân chủ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy.

Tại hội nghị đồng chí Lục Thị Phương Lan - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức năm 2018 - 2019 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

 

 


Đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Chung phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phát biểu tại Hội nghị.


Đại diện Ban đại diện hội cha mẹ học sinh phát biểu tại Hội nghị.

Bài viết liên quan