Trường Tiểu Học Tân An - Tổ chức hoạt động: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019. Chủ đề " Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"

Để nâng cao ý thức tự giác và tinh thần hiếu học của thầy và trò trường Tiểu Học Tân An. Ngày 07/10/2019 Trường Tiểu Học Tân An đã tổ chức buổi ngoại khóa: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"

 

Bài viết liên quan